Vysoká škola B.I.B.S.

V brněnské vysoké škole B.I.B.S., a.s. je pomocí Altus Portalu zefektivněn proces pořízení a schválení objednávek. Žadatel zadá prostřednictvím webového vstupního formuláře Altus Portalu požadavek na objednávku a postoupí ji ke schválení příslušným schvalovatelům prostřednictvím strukturovaného workflow. Jakmile objednávku schválí všechny odpovědné osoby, Portal ji zapíše do podnikového informačního systému Altus Vario – ekonomického systému školy a informuje nákupčí.

Díky napojení vstupního formuláře na informační systém školy Altus Vario mohou uživatelé rychle adresovat své požadavky na kvalifikované dodavatele. Povinný a viditelný proces schválení objednávky zajišťuje jeho transparentnost a soulad s interní směrnicí. Elektronické oslovení jednotlivých schvalovatelů a dostupnost řešení přes internet umožňuje škole zajistit rychlý proces schválení i v případech vysokého cestovního vytížení schvalovatelů.

B.I.B.S., a.s. je jedna z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České republice. Působí v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a v Nitře. Na českém a slovenském trhu poskytuje vzdělání již od roku 1998. Nabízí celkem 9 vysokoškolských programů – bakalářských, magisterských, manažerských i doktorských. Zaměřením studia se profiluje ekonomicko-manažerským a právnickým směrem, patří k českým špičkám v oblasti vzdělávání manažerů ve strategickém managementu. V právnických programech se specializuje na komerční právo a na mezinárodní komerční právo.


Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Altus Portal slouží pro distribuci a řízení elektronické dokumentace všem pracovištím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

Pracovníci všech 45 pracovišť Zdravotního ústavu (ZÚ) nyní mají možnost přistupovat k adresně přidělovaným aktuálním interním směrnicím a pracovním postupům. Díky vestavěnému schvalování obsahu se zefektivnil proces schválení a verzování dokumentace manažery a odbornými pracovníky z různých pracovišť. Altus Portal je zároveň používán jako nástroj pro řízení provozních neshod, kdy prostřednictvím definovatelného workflow umožňuje transparentně řídit celý proces evidence a likvidace dané neshody. Vlastnosti Portalu dále umožnily ZÚ přehledně definovat závislost operačních postupů na jednotlivých normách a tuto závislost řídit. Implementovaný dotazník zpětné vazby usnadňuje sběr připomínek a námětů přes celý ústav a jejich správu. Zabudovaná podpora organizační struktury zajišťuje snadnou správu stovek zaměstnanců ZÚ a také přehledné osobní i skupinové adresování dokumentů jejich příjemcům.

Díky implementaci Altus Portalu a jeho rychlé akceptaci pracovníky ZÚ mohlo dojít v extrémně krátkém čase ke sjednocení pracovních postupů, sloučení laboratoří, zjednodušení a zprůhlednění organizační struktury a následné recertifikaci CIA. Díky minimálním nárokům Altus Portalu na koncové zařízení uživatele mohou zaměstnanci ZÚ přistupovat k řízené dokumentaci i na pracovištích vybavených starší výpočetní technikou.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace. Zřizovatelem zdravotního ústavu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zdravotní ústav poskytuje komplexní laboratorní služby nejvyšší kvality pro občany, firmy, obce a lékaře. Úroveň kvality služeb je podložená akreditací jednotlivých laboratorních center dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.


Stavební společnost KASTEN

Ve stavební společnosti KASTEN spol. s r.o. Neratovice byl systém Altus Portal implementován pro efektivní víceúrovňové schvalování dokladů a elektronický přenos dokladů mezi informačními systémy Altus Portal a Money S5.

Stavební společnost KASTEN spol. s r.o. pro své zákazníky zajišťuje realizační činnost v oblasti výstavby, modernizací a rekonstrukcí stavebních objektů, dodávky stavební i technologické, včetně veškerého navazujícího zázemí. Společnost se specializuje na program komplexní rekonstrukce a revitalizace panelových i zděných bytových domů, opravy a zateplení střešních plášťů a zateplování fasádních plášťů budov.

Pokud vás zaujaly vlastnosti systému Altus Portal, neváhejte nás kontaktovat. Zodpovíme vaše dotazy a předvedeme vám efektivní řešení pro správu firemních informací a schválení dokumentů.
Kontaktovat